Handlingsplan

HANDLINGSPLAN FOR Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge.

For perioden 2022 – 2024.

Hovedmål.

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander, avhengighetsproblematikk, samt deres pårørende.

Målgruppen er brukere og pårørende med spesielt fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

HANDLINGSPLAN FOR Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge.

For perioden 2022 – 2024.

Hovedmål.

Vårres regionalt brukerstyrt senter er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander, avhengighetsproblematikk, samt deres pårørende.

Målgruppen er brukere og pårørende med spesielt fokus på barn, ungdom og deres pårørende.

Vårres regionalt brukerstyrt senter skal:

 • Være et knutepunkt mellom fagmiljø og brukere/pårørende
 • Formidle og gyldiggjøre erfaringskunnskap
 • Være en arena for erfaringsutveksling
 • Være en regional og nasjonal aktør innenfor recovery
 • Gi tilgang til informasjon om rettigheter, muligheter og støtteordninger
 • Være en aktør i opplærings- og informasjonstiltak overfor det offentlige hjelpeapparat
 • Arbeide for å etablere pårørendesentre

Dette skal gjøres gjennom:

Informasjons og opplæringstiltak

Treffsteder

Aktiviteter

Nettverksarbeid

          Tilbudet skal omfatte:

 • Mestringskurs
 • Kurs for pårørende til barn/ungdom i samarbeid med spesialisthelsetjenesten.
 • Kurs i muligheter, rettigheter og støtteordninger
 • Kurs for nydiagnostiserte voksne i samarbeid med spesialisthelsetjenesten
 • Parkurs
 • Opplæringstiltak for elever, foreldre og ansatte i barnehage/skole
 • Opplæringstiltak for vekstbedrifter, arbeidsmarkedsbedrifter og NAV
 • Kurs for fritidsledere, støttekontakter og trenere

         

Tilbudet bør også omfatte:

 • Deltagelse ved kurs/seminarer arrangert av bruker og -interesseorganisasjonene eller hjelpeapparatet.
 • Deltakelse i utvalg og lignende som arbeider innenfor helsefeltet
 • Arrangere kurs / seminar i samarbeid med medlemsorganisasjonene
 • Opplæring og ivaretakelse av brukeransatte / erfaringskonsulenter
 • Opplæring og ivaretakelse av brukermedvirkere innen forskning

          Herunder:

 • Konferanser arrangert av medlemsorganisasjonene.
 • Prosjektgrupper i forb. med offentlig arbeid.
 • Offentlige arbeidsutvalg og lignende.
 • Diskusjonsfora, paneldebatter og lignende
 • Recovery nettverk

            -etablere selvhjelpsgrupper.

 • Ivaretagelse av igangsettere og informasjon rundt selvhjelpsarbeidet.

      Tilbudet skal omfatte.

 • Selvhjelpsgrupper – mestringskurs for bruker- / pårørende grupper.
 • Deltakelse i selvhjelpsnettverk

             -likepersonsarbeid - brukermedvirkning   

 • Ivaretagelse av likepersoner og brukermedvirkere i samarbeid med organisasjonene     

            Tilbudet skal omfatte:

 • Ivaretakelse av likepersoner i organisasjonene gjennom kurs, samlinger og samtaler
 • Brukermedvirkning – brukerbank
 • Opplæring – oppdatering av likepersoner
 • Kurs i helsepedagogikk for brukere / pårørende
 • Organisasjonskurs
 • Ivaretakelse av brukerrepresentanter

           -aktiviteter for brukere og pårørende – herunder samarbeid med de      

            enkelte organisasjoner

           Tilbudet bør omfatte:

 • Etablering av ulike gruppetilbud – treffsteder – for alle målgrupper
 • Arangere sommerleir for barn / ungdom, eventuelt i samarbeid med organisasjonene. Gjennomføre prosjekter eventuelt i samarbeid med andre aktører / samarbeidspartnere
 • Spre informasjon om recovery og recovery orientert praksis i fag- og brukermiljøer
 • Arbeide for å etablere pårørendesentre i samarbeid med bruker – og interesseorganisasjoner / andre aktører.

          -sikring av økonomi – rammebetingelser.

 • Sikre forankring i tjeneste – og -hjelpeapparatet

          Gjennom:

 • Aktiv deltagelse i nettverksoppbygging rundt Autisme/ADHD/Tourette/Narkolepsi.
 • Etablere kontakt med Helse-Midt Norge på administrativt nivå.
 • Deltakelse i planarbeide innenfor psykisk helse på kommunalt og regionalt nivå.
 • Være et regionalt knutepunkt for recovery. Delta i samarbeid og nettverk nasjonalt og internasjonalt.
 • Samarbeidsavtaler med Brukerstyrte sentra, RKBU, Trondheim Kommune, BUP Klinikk St.Olav, Erfaringssentrum, NAPHA
 • Arbeide for å etablere flere samarbeids, intensjonsavtaler.

-sikre videre midler fra Helsedirektoratet.

          Gjennom:

 • Søknad til direktoratet innen tidsfrister
 • Rapportering av aktivitet
 • Regnskapsrapporter
 • nettverksarbeid

           -sikre annen finansiering

           Gjennom:

 • Kursarrangement for fagpersoner
 • Prosjektsøknader Stiftelsen Dam
 • Prosjektsøknader Helsedirektoratet
 • Kommunale midler
 • Fylkeskommunale
 • Fond og stiftelser
 • Helse Midt-Norge
 • Egenandeler

Handlingsplanen kan også lastes ned som pdf her: Handlingsplan 2022-2024

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.