Temakvelder for pårørende på Nidaros DPS våren 2019

Lærings- og mestringssenteret ved Nidaros DPS i Trondheim arrangerer temakvelder for pårørende.

Her er en oversikt over temakvelder utover våren: Pårørendekvelder våren 2019