Helsepedagogikk for brukere

Helsepedagogikk for brukere er ett kurs innenfor pedagogikk innen helsesektoren som organisasjonene kan bruke i opplæringen av sine tillitsvalgte, brukererepresentanter og likepersoner.

Kurset er oppdelt i flere kursdeler og kan lastes ned for fritt bruk. Kursmateriellet anbefales som en helhet men kan også brukes hver for seg. Totalt har kurset en varighet på ca 12 timer

Kurset er oppdelt i flere kursdeler