EKSTERNE KURS

ST.OLAV HOSPITAL

barnetegning web

Søskengruppe, Gruppeopplæring, Lærings- og mestringssenteret (LMS)

Tilbudet er for søsken mellom 10 - 13 år til barn og unge ved BUP-klinikk.

Har du en bror eller søster med psykiske vansker? Mange synes det er vanskelig å snakke om følelser og tanker knyttet til dette. Vi vil derfor tilby deg å delta i søskengruppe, der du kan møte andre i lignende situasjon.

Gruppen går over 2 samlinger:

 • 27.02.19 kl. 13.30 - 18.30
 • 20.03.19 kl. 14.00 - 18.00

For mer informasjon: Søskengruppevår2019.

Arrangør:
Lærings- og mestringssenteret, BUP-klinikk

Kontakt:
Spørsmål om opplegget og påmelding til:
Inger Marie Opøien, tlf. 72 82 22 03 eller
E-post: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Gruppetilbudet SMIL (Styrket Mestring I Livet)

SMIL er et gruppetilbud for barn- og unge som har foreldre med psykisk sykdom og/eller rusproblemer.

Gruppa er et forebyggende tiltak til støtte for barn og deres foreldre. Vi har sett at det er nyttig å møte andre med liknende erfaringer, å få økt kunnskap om hvordan barna har det og veiledning i rollen som forelder. SMIL gruppa er et møtested for samtale, aktivitet og gode mestringsopplevelser som styrker barnas selvfølelse.

I Trondheim er det tilsammen 3 SMIL-grupper, og tilbys til barn i alderen 5 - 15 år. Gruppetilbudene er et samarbeid mellom Nidaros DPS, Trondheim kommune (BFT), Barnas Stasjon, Lade Behandlingssenter og erfarne brukere.

 

ALLE er velkommen til å ta kontakt for informasjon og påmelding:

 

Kontaktinformasjon:

5- 8 år

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

telefon 940 28 654. Barnas Stasjon

 

9- 11 år

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

telefon 73848570/ 994 00 386/ 97007633. Lade Behandlingssenter (Avdeling for gravide og småbarnsfamilier)

 

12-15 år

Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

telefon 73 86 54 53/ 974 97 988. Nidaros DPS

HELSE NORD-TRØNDELAG

droem web

ADHD-informasjonsdag

Gruppeopplæring , Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Når det er satt en diagnose, er det viktig for deg og de rundt deg med kunnskap om sykdommen/lidelsen, slik at du oppnår bedre mestring. Denne kunnskapsutvekslingen kaller vi "psykoedukasjon," og er en del av behandlingen.
Informasjonsdag

Som et ledd i kunnskapsutvekslingen inviterer vi til informasjonsdagen «Å leve med ADHD i familien» i poliklinikken. Vi inviterer både foresatte, ungdommer, representanter fra PPT, skole/barnehage og andre instanser til informasjonsdagen. Målet er å bygge felles forståelse rundt ADHD-diagnosen.

Innhold:

- Informasjon om diagnose ved lege
- Informasjon om trygderettigheter
- Tiltak skole ved pedagog
- Film om ADHD/ADD
- Samarbeid heim-skole
- Medisiner/Utprøvingsprosedyrer
- Utdeling av medisiner

Under informasjonsmøtet vil dere få utdelt hver deres mappe med skriftlig informasjon. Pasienter som skal ha medisinutprøving får egen informasjon om dette.

For mer informasjon, ta kontakt med Barne- og ungdomspsykatrisk avdeling, telefon: 74098600

Følg med på denne siden for oppdateringer: https://hnt.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjon

ADHD-gruppe, sykehuset Namsos

Gruppeopplæring , Allmennpsykiatri, Sykehuset Namsos

Målet med gruppetilbudet er å gi økt kunnskap om ADHD, og lære strategier for å mestre utfordringer i hverdagen.

Kurset foregår i en fast gruppe med cirka åtte deltakere, og består av 13 samlinger (én samling hver uke á to timer).

Du må ha henvisning fra Lege.

For mer informasjon, les denne brosjyren: ADHD-gruppe.

Kontakt:

Ekspedisjon: 74 21 57 49
Kontaktpersoner: Finn Aage Wesche, Marit Aunli, Anne Følstad og Sigrun Bertnum.

Følg med på denne siden for oppdateringer: https://hnt.no/arrangementer/adhd-gruppe-sykehuset-namsos

Psykoedukativ samtalegruppe for personer med Asperger syndrom, Sykehuset Levanger

Gruppeopplæring , Habiliteringstjenesten for voksne (HAVO), Sykehuset Levanger

Gruppebehandlingstilbud for deg over 18 år som har Asperger syndrom og som ønsker å lære mer om diagnosen og hvordan takle utfordringer i hverdagen.

Kurset består av psykoedukasjon om Asperger syndrom og vanlige tilleggsvansker, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Gruppen består av seks til åtte deltakere som møtes annenhver uke i 2,5 timer. Totalt gjennomføres det ni gruppesamlinger. 

Du må ha henvisning fra behandler for å delta.

For mer informasjon, les denne brosjyren: Samtalegruppeasperger

Kontakt:

Ekspedisjon: 74 09 89 60
Kontaktperson: Stig Are Winther

Følg med på denne siden for oppdateringer: https://hnt.no/arrangementer/psykoedukativ-samtalegruppe-for-personer-med-asperger-syndrom-sykehuset-levanger#henvisning---du-m%C3%A5-ha-henvisning-for-%C3%A5-delta

ADHD skolen del 1, sykehuset Levanger

Gruppeopplæring , Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger

ADHD-skolen består av to delkurs. Del 1 er et kurs for deg over 18 år som er nydiagnostisert med ADHD og dine nærmeste pårørende.

ADHD-skolen del 1 arrangeres fortløpende  når det har kommet nok henvisninger, og er aktuell for deg som er nydiagnostisert med ADHD og dine nærmeste pårørende, fortrinnsvis partner.

Kurset består av tre undervisningstimer á 45 minutter. Følgende tema gjennomgås:

 • Hva er ADHD?
 • Behandling
 • Livsførsel

Du må ha henvisning fra behandler for å delta.

For mer infromasjon, les denne brosjyren: ADHD-skolen.

Kontakt:

Ekspedisjon: 74 09 86 00
Kontaktperson: Anne Grethe Sjøbakk Lund.

Følg med på denne siden for oppdateringer: https://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-1-sykehuset-levanger

ADHD-skolen del 2, Sykehuset Levanger

Gruppeopplæring, Allmennpsykiatri, Sykehuset Levanger

ADHD-skolen består av to delkurs. ADHD-skolen del 2 er aktuell for deg som er diagnostisert med ADHD. Gruppen består maksimum av ti personer.

ADHD-skolen del 2 arrangeres flere ganger årlig, henholdsvis en gang på høsten og to ganger i vårsemesteret. Gruppen har ukentlige samlinger og følgende tema gjennomgås:

 • Informasjon og presentasjon
 • Myter og fakta
 • Hva er ADHD?
 • Oppmerksomhetsproblemer
 • Impulisivitet og hyperaktivitet del 1
 • Impulsivitet og hyperaktivitet del 2
 • Tilleggslidelser
 • Medisiner
 • Økonomi og muligheter i arbeidslivet
 • Informasjon om ADHD-foreningen

Du må ha henvisning fra behandler for å delta.

For mer informasjon, les denne brosjyren: ADHD-skolen

Kontakt:

Ekspedisjon: 74 09 86 00
Kontaktperson: Anne Grethe Sjøbakk Lund.

Følg med på denne siden for oppdateringer: https://hnt.no/arrangementer/adhd-skolen-del-2-sykehuset-levanger

HELSE MØRE OG ROMSDAL

cafe treffsted web

ADHD-informasjonsdag

Gruppeopplæring, psykisk helsevern for barn-og unge

Informasjonsdag i BUP poliklinikk

Som eit ledd i kunnskapsutvekslinga inviterer vi til informasjonsdagen «Å leve med ADHD i familien» i poliklinikken. Vi inviterer både foreldre/føresette, ungdomar, representantar fra PPT, skule/barnehage og andre instansar til informasjonsdagen. Målet er å byggje felles forståing rundt ADHD-diagnosen.


Innhald

 • Informasjon om diagnose ved lege
 • Informasjon om trygderettigheiter
 • Tiltak skule ved pedagog
 • Film om ADHD/ADD
 • Samarbeid heim - skule
 • Medisinar / utprøvingsprosedyrar
 • Utdeling av medisinar

Under informasjonsmøtet vil dokker få utdelt kvar si mappe med skriftleg informasjon. Pasientar som skal ha medisinutprøving får eigen informasjon om dette.

Kontakt:

Telefon: 70167200

Følg med på denne siden for oppdatering: https://helse-mr.no/arrangementer/adhd-informasjonsdag-psykoedukasjon

Asperger syndrom - ungdom, Kristiansund

Poliklinikk Kristiansund BUP, Poliklinikk Molde BUP, Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom, Avdeling for habilitering av barn og unge, Læring og meistringssenteret

Opplæring for ungdom 13 - 18 år med Asperger syndrom. Totalt åtte samlinger med oppstart 14. februar 2019 i Kristiansund.

For mer informasjon, les programmet her: Asperger ungdom kurs

Dato 14.02.2019-12.04.2019

Klokkeslett 09:30-12:00

Stad: Kristiansund sjukehus BUP,, Sykehusgata 2.

Arrangør: Lærings- og meistringssenteret, BUP poliklinikk Molde, BUP poliklinikk Kristiansund, Psykisk helsevern barn og ungdom

For nærmere informasjon:

BUP: 71 21 75 50 eller kursansvarlig Ellen Brattøy: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den./ SMS 401 75741

Følg med på denne siden for oppdatering/nytt kurs: https://helse-mr.no/arrangementer/asperger-syndrom-ungdom-kristiansund-2019-02-14

Asperger syndrom - foreldre, Kristiansund

Poliklinikk Kristiansund BUP, Avdeling for psykisk helsevern barn og ungdom, Poliklinikk Molde BUP, Avdeling for habilitering av barn og unge, Habilitering barn og ungdom Kristiansund, Læring og meistringssenteret

Opplæring til foreldre/foresatte til barn fra 1. til 7. klasse med autismespektervansker/Asperger syndrom. Opplæringa går over to enkeltdager i september med en oppfølgingsdag i januar.

Følg med på denne siden for oppdatering/neste kurs: https://helse-mr.no/arrangementer/asperger-syndrom-foreldre-kristiansund-2018-09-18

Les program her: Aspergerforeldre,kristiansund

For nærmere informasjon kontakt

BUP: 71 21 75 50 eller kursansvarlig Ellen Brattøy: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den./ SMS 401 75741

Autismespektervanskar/aspergers syndrom - foreldre - Volda

Gruppeopplæring, Poliklinikk Volda BUP

Opplæring for foreldre til born med autismespektervanskar/aspergers syndrom.

Dato 07.03.2019-14.03.2019
Klokkeslett 09:00-15:00
Stad Volda sjukehus, Kløvertun

Arrangør BUP poliklinikk Volda
Kontakt: Linda Røssevold og Ingunn Bøe Hunnes
Telefon: 70 05 85 70

Programmet er ikke helt helt klart ennå.

Følg med på denne siden for oppdatering/nytt kurs/program: https://helse-mr.no/arrangementer/autismespektervanskaraspergers-syndrom-foreldre-volda-2019-03-07