Kurs for fagpersoner i skole, SFO og ansvarspersoner i organisert fritid

For å møte utfordringene.

For å kunne gi barna og de ansatte ved skolen en bedre læresituasjon, en bedre arbeidsplass, har vi i egen regi og i samarbeid med noen av organisasjonene utviklet en del kurs og informasjonsmateriell.

Barn som strever innenfor områdene konsentrasjon, oppmerksomhet, impulsivitet, sosial forståelse, atferdsvansker – som har tics og tvangshandlinger – som sliter med angst eller nedstemthet, har store utfordringer i hverdagen.

Skole , fritid, familieliv, nære omgivelser – arenaer hvor barna oppholder seg hver dag har varierende kunnskap om hvordan de skal møte disse barna – hvordan de skal gi dem en positiv hverdag som legger grunnlag for et best mulig liv.

En del av utfordringene knyttes opp mot diagnoser eller kombinasjon av diagnoser, mens andre er uttrykk for annen problematikk og noe er adferdsvansker som ikke har noen identifiserbar opprinnelse.

Ansatte i "Vårres" og frivillige bruker og pårørende representanter tilbyr skoler, barnehager, SFO, foreldregrupper osv. kurs / informasjon /temadager hvor vi benytter materiellet i samspill med egne og andres erfaringer.

Vi formidler:

 • Kunnskap om forskjellige nevropsykiatriske tilstander – hvordan det arter seg – erfaringsbasert
  • Informasjon til elever
  • Informasjon til lærere og andre ansatte i skolen
  • Informasjon til foreldre
 • Bruker / pårørende erfaringer – formidlet av brukere / pårørende
 • Samarbeid hjem / skole
 • Tips og råd til skolepersonell / ansatte i SFO / ansatte i barnehager – diagnosebasert og generell informasjon
 • Kurs for fritidsledere / trenere / støttekontakter
 • Hverdagslivets utfordringer
 • Hjelpemidler

"Vårres" er finansiert av Helsedirektoratet og mottar også støtte fra enkelte kommuner og regionalt helseforetak. Vi driver vår kurs og informasjonsvirksomhet gratis så langt vi har ressurser og kapasitet.

For avtale om kurs / informasjon / temakvelder osv. eller spørsmål til "Vårres" – ta kontakt med oss

Joomla Social by OrdaSoft!
 

Vårres bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.