Til lærere - om å jobbe med barn med AD/HD

AD/HD-relatert atferd vil i mange sammenhenger oppleves som sosialt uakseptabel, og kan forenkelte resultere i et lavt selvbilde, isolasjon og begrensede sosiale ferdigheter. For å kunne hjelpe disse barna til å oppnå en følelse av selvrespekt og stolthet i det de gjør, er det nødvendig med et engasjement på bredt nivå. Barnet selv, foreldre, lærer(e), helsesøster og barnets lege må bidra i fellesskap.

Informasjonen nedenfor er et ledd i Teacher Notes-serien som er et resultat av Sid Richardson Fellow School - University Collaborative Project, Texas A&M University-Corpus Christi og Corpus Christi Independent School District. Prosjektet skulle bidra til å hjelpe lærerne med å håndtere AD/HD-barn i klasserommet.

Skap et miljø for læring

 • Plasser elever med AD/HD nær kateteret, men slik at de fortsatt er en del av klasseromsoppsettet.
 • Plasser elever foran i en rekke.
 • La det sitte gode rollemodeller rundt dem.
 • Oppmuntre til at medelever fungerer som veiledere, og til læring gjennom samarbeid.
 • Unngå distraherende stimuli som vinduer, klimaanlegg, radiatorer eller annet som kan distrahere.
 • Endring er vanskelig, så unngå omstillinger, fysisk omplassering, endringer i tidsplaner og avbrytelser.
 • Skap et stimuliredusert studieområde for elevene.
 • Oppmuntre foreldre til å skape en tilsvarende studieplass hjemme, med faste tider og rutiner for skolearbeid, der foreldrene går gjennom fullført hjemmearbeid og der notatbøker og/eller skolesekk organiseres regelmessig.

Gi instrukser med omhu

 • Hold øyekontakten ved muntlige instrukser.
 • Veiled på en klar og konsis måte og i tråd med daglige instrukser.
 • Forenkle vanskelige forklaringer.
 • Forsikre deg om at elevene virkelig forstår instruksene før de begynner på en oppgave.
 • Gjenta instruksene på en rolig og positiv måte, ved behov.
 • Oppmuntre elever med AD/HD til å be om hjelp.
 • Reduser hjelpen gradvis over tid, men husk at barn med AD/HD trenger mer hjelp i en lengre periode enn andre.
 • Still krav til at eleven har en bok der daglige oppgaver noteres, og:
 • Sørg for at eleven skriver ned oppgavene riktig hver dag (hjelp til ved behov).
 • Signer notatboken hver dag for å vise at hjemmeleksene er gjort. (Foreldre skal også signere).
 • Bruk notatboken til daglig kommunikasjon med foreldrene.

Tildele oppgaver

 • Gi bare én oppgave av gangen.
 • Vær nøye med å følge med og vær støttende.
 • Finn hver enkelt elevs sterke og svake sider.
 • Juster oppgaver etter behov, ut fra et individualisert opplæringsprogram og konsultasjon med spesialpedagog.
 • Forsikre deg om at du tester kunnskap, ikke oppmerksomhetsspenn.
 • Sett av ekstra tid til visse oppgaver. Ikke straff elever med AD/HD fordi de kanskje jobber sakte og trenger mer tid.
 • Husk at barn med AD/HD lett blir frustrerte. Stress, press og tretthet kan føre til dårlig atferd.

Forbedre selvrespekten og endre atferd

 • Sørg for ledelse og disiplin på en rolig måte.
 • Fastslå en overtredelse uten diskusjoner eller argumenter.
 • Bestem på forhånd hvilke konsekvenser dårlig atferd skal ha.
 • Sørg for at konsekvensene iverksettes umiddelbart.
 • Vær nøye med å følge med på at atferden er akseptabel.
 • Vær konsekvent med å håndheve klasseromsreglene.
 • Vær diskré når du minner om medisiner som må tas.
 • Gi oppmuntring.
 • Belønn mer enn du kritiserer.
 • Gi all god atferd og gode resultater ros umiddelbart.
 • Endre atferd som verken er effektiv eller motiverende.
 • Finn fram til måter å oppmuntre barnet på.