Selvhjelp Nord-Trøndelag

Vårres regionalt brukerstyrt senter har fra 7. mai 2014 tatt over koordineringsansvaret etter KORUS
Midt Norge og vil med dette invitere til å være med i et nettverk for selvhjelpsarbeid.

I og med at vi skal ha en koordinerende funksjon for selvhjelpsarbeidet ønsker vi å få tilsendt
informasjon om hvor det drives selvhjelpsgrupper - med kontaktinfo. Dette kan være åpne eller
lukkede – selvstyrte eller ledede grupper. Vi ønsker også informasjon fra organisasjoner som driver
samtalegrupper og mestringskurs. Det viktigste i denne fasen er å få en oversikt over de tilbudene
som finnes slik at de som har behov for / ønsker om å delta kan få kunnskap om tilbudet og
mulighet til å delta.

 

For mer info klikk "Les Mer"

 

Info om Selvhjelpsnettverket i Nord-Trøndelag.pdf

Infobrosjyre om selvhjelp i Nord-Trøndelag kan du lese her: Selvhjelp i Nord-Trøndelag brosjyre.pdf

 

Hvor finner dere forskjellige tilbud om selvhjelp? Se på linkene nedenfor om det er noe som passer. 

Selvhjelpsgrupper og mestringskurs i regi av vårres:

info om selvhjelpsgrupper på Innherred: Selvhjelpsbrosjyre_Innherred_2012_TIL_PRINT_OG_NETT1.pdf

Selv om brosjyren dekker innherred, gjelder selve tilbudet for hele Midt Norge, og vi starter selvhjelpsgrupper etter behov. 

Info om Å leve ett friskere liv: infofolder uten dato.pdf

nytt kurs er planlagt startet i oktober 2014

 

Info fra veiledningssenteret om tilbud de har:

Brosjyre veiledningssenteret.pdf

Kort orientering fra veiledningssenteret.pdf

Plakat veiledningssenteret.pdf

 

Møteplass for personer med rusproblematikk i Snåsa kommune:

På Snåsa har pårørende til personer med rusmiddelproblematikk en møteplass annen hver torsdag kl.19.30 til 21.30. Møtested er Snåsa helsestasjon. Innholdet på møtene varierer: deltagerne deler erfaringer og noen ganger er det lagt opp med faste tema. Ruskoordinator deltar på møtene.