Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kveldsmat. Mens vi voksne prater og koser...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et ressurssenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Aktuelt

Helse Møre og Romsdal arrangerer kurs i rettigheter og muligheter.

Sted: Ørsta Kulturhus, Flatsalen.
Dato/tid: Onsdag 21.november kl. 08.30-15.30

Kurset er for Foreldre/foresatte til barn og ungdom i skolealder med langvarige helseutfordringar - kronisk sykdom/funksjonshemming.

For mer informasjon og påmelding, se program: Rettighetskurs Ørsta.

Presentasjoner

Her kan du kan laste ned presentasjoene fra foredragsholderene på Levekårkonferansen som ble gjennomført 22.oktober 2018:

Habiliteringstjenesten for voksne: En tid for å lære, en tid for å være

NAV: Økonomi og arbeid for alle

Husbanken: Husbanken muligheter

Elev-og lærlingeombudet i Trøndelag: Muligheter i videregående opplæring

Nav hjelpemiddelsentral: Kognitive hjelpemidler

Trondheim kommune: Veien til voksenlivet

Trøndelag Fylkeskommune: Folkehelsearbeidet m/fokus på kosthold

 

Stands:

- Vårres Regionalt Brukerstyrt senter          - ADHD Norge Sør-Trøndelag

- FFO                                                      - Autismeforeningen i Sør-Trøndelag

- LUPE Trøndelag                                     - NAKU (Nasjonalt kometansemiljø om utviklingshemming)

- Fram-skolen                                           - Prima

- Meråker Kurbad                                      - Fylkesmannen - Vergemålsavdelingen

- Trondheim Turistforening                          - Trondheim og Omegn Friluftsråd - Stikk ut -Friluftsrådet

 

Pusterommet  er en weekendsamling for par der den ene parten har diagnoser som f.eks AD/HD(ADD), Tourettes syndrom, Asperger og lignende tilstander eller udiagnostisert problematikk knyttet til kjernesymptomene for disse diagnosene.

Dato: 17-18.november 2018

Sted: Selbusjøen Hotell og Gjestegård

Kurset er gratis og det er begrenset antall plasser.

For mer informasjon og påmelding: Pusterommet.

Til høsten gjennomføres det følgende lærings og mestringskurs, for foreldre/foresatte, i samarbeid med BUP:

 7.november: Barn og unge med Tourettes syndrom, se mer informasjon og meld deg på her: Program Tourette Syndrom

15.november: Barn og unge med Angst og/eller depresjon, se mer informasjon og meld deg på her: Program Angst og/eller depresjon

22.november: Barn og unge med ADHD, se mer informasjon og meld deg på her: Program ADHD

29.november: Barn og unge med Autismespekterforstyrrelser, se mer informasjon og meld deg på her: Program Autismespekterforstyrrelse

Nevroutviklingsforstyrrelser er en felles betegnelse for diagnosene ADHD, Autismespekterforstyrrelser og Tourette syndrom. Mange personer med en eller flere av disse diagnosene har atferd som kan utfordre de som er rundt dem. Det kan for eksempel dreie seg om sosiale utfordringer, vegring, søvnvansker, spisevansker, aggresjon, utagering og psykiske tilleggslidelser. 
Konferansen fokuserer på disse utfordringene hos personer med nevroutviklingsforstyrrelser og et normalt eller høyt evnenivå, i aldersspennet fra skolebarn til voksne. Forelesningene vil belyse hvordan atferd som utfordrer kan gjenkjennes, forstås, forebygges og behandles.

Se nettside for mer informasjon: https://innsida.ntnu.no/start/#/feed//da27745b-f3eb-3f6d-bd19-197014b2f326

Påmeldingslenke: https://www.ntnu.no/machform/view.php?id=229977

Det vil være mulig å følge konferansen som videokonferanse/streaming.

Vi vil informere alle som deltar ved våre kurs og aktiviteter om hvordan vi håndterer dine personopplysninger.

 

GDPR er ett EU-direktiv som erstatter den gamle personopplysningsloven. Direktivet skjerper kravene til organisasjoner og virksomheter som behandler personopplysninger. Det  er viktig for Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge (Vårres) at du skal føle deg trygg på at vi behandler dine opplysninger på en sikker måte.

 

Informasjon om personvern / GDPR (General Data Protection Regulation) kan leses her; Informasjon om GDPR

Personvernerklæring for Vårres kan leses her: Personvernerklæring