Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kaffe, te og saft med noe å...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et kompetansesenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Aktuelt

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen angst og/eller depresjon

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: Dagskurs angst og/eller depresjon 10.05.2017

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen autismespekterforstyrrelser.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: Dagskurs Autismespekterforstyrrelser 6. april 2017

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen Tourettes Syndrom.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: dagskurs Tourettes syndrom

 

Kurset er for foresatte/familier til barn og unge ved BUP-klinikk som har fått diagnosen ADHD.

Det er ønskelig at fagpersoner tilknyttet barnet også deltar. Foresatte må selv ta kontakt med aktuelle fagpersoner og sørge for at de melder seg på.

For mer info og program les: ADHD dagskurs 02.02.2017

Vårres regionalt brukerstyrt senter har åpnet ett eget lokale i Krisiansund på prosjektbasis, med store forhåpninger om at dette kan bli noe varig. 

Allerede er dørene til Kongens Plass 5 åpne. 

Lokalet skal ha ulike bruksområder. Alt fra samlinger, kurs og treff til informasjonsformidlig og lett prat. 

Rigmor Dyrnes skal ha det daglige ansvaret med god hjelp fra styreleder i Vårres Turid Oldervik og Daglig leder Arthur Mandahl. 

Kontaktinfo Rigmor Dyrnes tlf 98660013

 

KBT Midt-Norge starter opp igjen med et nytt Bruker-Elf kurs (forskningskurs).

Datoene blir 22 november og 1 desember 2016 og 10 januar 2017.

Alle dager klokken 12:00 - 15:30

Håper dere kan distribuere dette til interesserte.

Annonseringen av kurset finner du her: vil du lære mer om forskning?