Treffsted Sør-Trøndelag

Treffstedene er åpent for barn, unge og voksne med ADHD, Tourette syndrom og Autismespekterdiagnose. Treffstedene er ett gratis tilbud til alle. Her serveres det kaffe, te og saft med noe å...

Les mer

Ressurser

På disse sidene vil vi legge inn nyttig info og ressurser som vi har samlet, slik at både brukere, pårørende og fagpersoner kan nyttegjøre seg av denne.

Les mer

Organisasjoner

Vårres er knyttet til og samarbeider med mange organisasjoner, foreninger og etater i arbeidet for å bedre brukerenes hverdag. 

Les mer

Kurs

Vårres Brukerstyrt Senter arrangerer kurs både rettet mot brukere og pårørende, men også kurs for fagpersoner i f.eks skole og ansvarlige i organisert fritid.

Les mer

Hva gjør Vårres?

Vårres regionalt brukerstyrt senter Midt Norge er et kompetansesenter for innsamling og formidling av brukererfaringer fra barn, unge og voksne med ulike psykiske lidelser og tilstander samt deres pårørende.

Les mer

Mestringskurs

- For mennesker med ulike sykdomstilstander, funksjonshemminger og for pårørende. Verktøy til bedre å kunne mestre utfordringer i hverdagen!

Les mer
Aktuelt

Autismeforeningen i Norge, Sør-Trøndelag fylkeslag i samarbeid med St.Olavs hospital

v/ Trondsletten Habiliteringssenter og Vårres regionalt brukerstyrt senter inviterer til dagskurs

Tema: Ungdom med autismespekterdiagnoser (ASD)

Tid​: mandag ​24.10​.​2016

klokken: 08.30 - 15.30

Sted: ​auditoriet i Statens Hus, Prinsens gate 1, Trondheim

For info om påmelding og praktisk info se invitasjonen i sin helhet Dagskurs 24.10.2016 

Vårres regionalt brukerstyrt senter har åpnet ett eget lokale i Krisiansund på prosjektbasis, med store forhåpninger om at dette kan bli noe varig. 

Allerede er dørene til Kongens Plass 5 åpne. 

Lokalet skal ha ulike bruksområder. Alt fra samlinger, kurs og treff til informasjonsformidlig og lett prat. 

Rigmor Dyrnes skal ha det daglige ansvaret med god hjelp fra styreleder i Vårres Turid Oldervik og Daglig leder Arthur Mandahl. 

Kontaktinfo Rigmor Dyrnes tlf 98660013

 

KBT Midt-Norge starter opp igjen med et nytt Bruker-Elf kurs (forskningskurs).

Datoene blir 22 november og 1 desember 2016 og 10 januar 2017.

Alle dager klokken 12:00 - 15:30

Håper dere kan distribuere dette til interesserte.

Annonseringen av kurset finner du her: vil du lære mer om forskning?

Hjemmesiden er oppdattert med oversikt over dagskurs i Trondheim høsten 2016. 

ADHD: 22.09.2016 og 24.11.2016 

Angst / depresjon: 21.10.2016

Autismespeterforstyrrelser: 09.11.2016

Tourette Syndrom: 15.11.2016

For mer informasjon og påmelding se nærmere info under hvert enkelt kurs som du finner på Oversikt over dagskurs høsten 2016

Helsepedagogikk for brukere er ett kurs innenfor pedagogikk innen helsesektoren som organisasjonene kan bruke i opplæringen av sine tillitsvalgte, brukererepresentanter og likepersoner.

Vi gratulerer Mariela Lara med artikkelen i Patient Education and Counseling: 

"The effect of a brief educational programme added to mental health treatment to improve patient activation: A randomized controlled trial in community mental health centres"

Se artikkelen her: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0738399115301518